Svadba v kostole

Hneď na úvod poviem, že nie som veriaca a na svadbách, ktoré sa konali v kostole som sa zúčastnila len ako svadobný hosť. Svadieb, ktoré sa konali v kostole a na ktorých som sa zúčastnila bolo rozhodne viac ako svadieb na matrike alebo civilných svadieb, a tak som mala naozaj veľa príležitostí si odpozorovať ako svadba v kostole prebieha. Zároveň som priamo od neviest, ktoré sa vydávali v kostole pozisťovala čo všetko na svadbu v kostole treba. Preto sa v dnešnom svadobnom blogu budem venovať hlavne tomu ako vybaviť svadbu v kostole, aké doklady budete pri žiadosti o svadbu v kostole potrebovať a čo s nimi robiť v porovnaní s civilným obradom a tomu ako taký sobáš v kostole prebieha. Tak poďme na to...


Ako začať vybavovať svadbu v kostole?

Čo potrebujem na svadbu v kostole predložiť matrike?

Bez ohľadu na to či sa jedná o civilný sobáš alebo svadbu v kostole, tak sa nevyhneš návšteve matriky, tam totiž povedú vaše prvé kroky. Doklady, ktoré budete musieť matričnému úradu predložiť sa nijako nelíšia od tých, ktoré predkladáte matrike ak chcete uzavrieť civilný sobáš. Medzi tieto patria, rodné listy, občianske preukazy a ak ide o vdovu alebo vdovca tak úmrtný list a ak ide o rozvedenú či rozvedeného, tak potrebujete rozsudok o rozvode. Ak si beriete cudzinca, tak budete potrebovať doplniť ešte ďalšie doklady. 

V tomto svadobnom blogu o civilnom sobáši na matrike som podrobne rozoberala aj rôzne špecifické situácie ako napríklad čo robiť ak sa chcete zobrať mimo miesta trvalého bydliska alebo aké podmienky musíš spĺňať na to aby vás na Slovensku mohli legálne zosobášiť. A keďže tvoje prvé kroky aj pri svadbe v kostole povedú na matriku, tak sa ti tento svadobný blog určite zíde.

Takže keď už vieš aké doklady matričnému úradu musíš predložiť, tak tam nechoď s prázdnymi rukami a prineste rovno vyplnenú Žiadosť o uzavretie manželstva, ktorá sa dá stiahnuť na internete. Link TU. Túto žiadosť ti matričný úrad musí najskôr potvrdiť a niekedy to trvá ako každá byrokratická operácia na Slovenku a to dlho... Matriky väčšinou uvádzajú, že o žiadosť o uzavretie manželstva, by ste mali podávať najneskôr sedem dní pred svadbou. Takže sa na to priprav ešte predtým ako si dohodneš termín na farskom úrade.


dreveny-kostoljpg

Čo potrebujem na svadbu v kostole predložiť fare?

Farský úrad je totiž tvojou druhou zastávkou. Ale pozor! Nemôže to byť hocijaký farský úrad. Matrikou potvrdenú žiadosť o uzavretie manželstva a všetky ďalšie doklady, ktoré ste predkladali matrike následne podávate na farskom úrade v mieste trvalého bydliska aspoň jedného z vás. Ak vám to nevyhovuje a vyhliadli ste si nejaký nádherný kostol v ktorom sa chcete zosobášiť, ale je v inej fare, tak vám musia na fare v mieste vášho trvalého bydliska vystaviť licenciu k sobášu.

Buďte pripravení a na matričný a aj farský úrad, už majte pripravené mená a základné údaje o vašich svadobných svedkoch. Budete ich totiž tiež potrebovať. Na fare by ste okrem podania dokumentov mali pred vašou svadbou v kostole zároveň absolvovať stretnutie s kňazom, ktorý vás bude oddávať. Cieľom je dostať nejaké základné informácie ohľadom samotného sobáša a manželskej prípravy a skúšky.

Jej absolvovanie je totiž ďalšou podmienkou pre uzatvorenie manželstva v kostole. O tom ako táto manželská náuka bude prebiehať do veľkej miery rozhoduje práve kňaz, preto výber kňaza na vašu svadbu v kostole je rozhodujúci a ovplyvní váš celkový dojem zo svadobných príprav a samotného svadobného dňa. Preto vyberajte rozvážne ak tú možnosť máte.

Svadba v kostole – podmienky pre uzavretie manželstva

Okrem toho, že musíte pred sobášom spĺňať zákonné podmienky akými sú mimo iného napríklad plnoletosť a spôsobilosť na právne úkony, tak cirkevný sobáš sa riadi vlastnými pravidlami, ktoré udáva cirkev do ktorej spadáš.

Svadba v kostole je podľa cirkvi totiž jedna zo sviatostí, a aby ste ju mohli absolvovať, tak budete potrebovať potvrdenia o absolvovaní aj ostatných sviatostí, ktoré svadbe predchádzajú. Snúbenci totiž pred svadbou v kostole musia byť pokrstení a mať absolvované prvé sväté prijímanie a birmovku. Práve preto si potvrdenia o absolvovaní, so sebou na faru prineste tiež.

S týmito sviatosťami to býva problematické ak je napríklad nevesta veriaca a ženích je neveriaci alebo naopak. V takýchto prípadoch musíte požiadať cirkev pred uzavretím sobáša v kostole o dišpenz čo v preklade znamená druh povolenia, ktoré neveriacemu dovoľujú si zobrať za manžela alebo manželku kresťana respektíve veriaceho. Zároveň po uzatvorení svadby v kostole, vás tento dišpenz “zaväzuje“ vychovávať vaše deti v katolíckej viere a absolvovať s deťmi všetky “odporúčané“ sviatosti. Ako krst, sväté prijímanie či birmovku.

Ako si vybrať dátum svadby v kostole?

Ako na výber dátumu svadby som sa venovala v mojom úplne prvom blogu, čiže ak ťa to zaujíma, tak si ho prečítaj TU. V prípade svadby v kostole musíš pri výbere dátumu svadby, zvážiť ešte niektoré ďalšie dôležité skutočnosti.

Termín tvojej svadby v kostole je totiž limitovaný prikázanými a neprikázanými cirkevnými sviatkami ako sú Vianoce, Veľká Noc, Všetkých svätých, Sedembolestná Panna Mária a mnohé ďalšie, ktoré už ani nedokážem vymenovať. Každopádne, keď otvoríš kalendár, tak je to rozhodne veľa termínov, ktoré môžeš rovno eliminovať, nehovoriac o tom, že svadby v kostole sa väčšinou nekonajú počas pôstu pred Veľkou nocou alebo v období adventu.

Termín cirkevného sobáša voľte tak, aby bol mimo obdobia pôstu (pôst začína 40 dní pred Veľkou nocou) a mimo adventného obdobia (advent trvá 4 týždne pred Štedrým večerom). Majte tiež na pamäti, že si termín vašej svadby v kostole potrebujete rezervovať najneskôr 3 mesiace pred svadbou, nakoľko v tomto období bude prebiehať náuka a nácvik toho ako prebieha samotný sobášny akt.

zlate-svadobne-obrucky-na-bielom-obrusejpg

Ako prebieha svadba v kostole?

Svadba v kostole rovnako ako civilná svadba na úrade začína zhromaždením svadobných hostí a niektorých svadobných profesionálov akými sú svadobný fotograf a svadobný kameraman pred kostolom. Dochvíľnosť je dôležitá, nakoľko počas svadobných mesiacov máj až september idú svadby jedna za druhou ako na bežiacom páse. Preto určite nemeškajte.

Kňaz si vás väčšinou príde privítať pred kostol a ešte raz vám pripomenie ako bude svadobný obrad prebiehať. A ten veru nebude krátky. V porovnaním s civilným obradom sa môže natiahnuť na niečo vyše hodiny v závislosti od toho či bude vaša svadba v kostole spojená aj s omšou.

Po úvodných inštrukciách sa do kostola najskôr naženú všetci svadobní hostia. Následne za zvukov svadobného pochodu kráčajú smerom k oltáru kňaz s miništrantmi, ženích s mamou alebo oboma rodičmi a napokon nevesta s otcom alebo oboma rodičmi. Poslední vchádzajú svedkovia. Ako je to s týmto poradím na svadbe v kostole úprimne neviem. Asi bude tiež záležať od toho či to kňaz povolí, ak viete ako to je tak, mi dajte určite vedieť. Lebo mne a určite aj niektorým z vás by sa páčilo, aby nevesta ako kráľovná Alžbeta druhá bola tá, na ktorú všetci čakajú a prichádzala posledná.

Slávnostný svadobný obrad odštartuje kňaz modlitbami a príhovorom k snúbencom. Následne kňaz vyzve všetkých prítomných aby povstali a nasledujú tie klišé frázy o manželstve a samozrejme otázky na ktoré musia snúbenci odpovedať. Následne vyzve snúbencov aby sa chytili za ruky cez, ktoré im prekladá taký čačaný uteráčik (ospravedlňujem sa veriacim pretože neviem ako sa to volá) a požiada ich o zloženie manželského sľubu. Po sľube nasleduje výmena svadobných prsteňov, ktorá býva úsmevným momentom najmä ak svadobný prsteň nejde nasadiť. Po tomto sa za vás všetci v kostole pomodlia, kňaz vás vyhlási za manželov a vy si môžete dať prvý manželský bozk. Tiež asi záleží od kňaza, lebo na niektorých svadbách na ktorých som bola to nemali.

Na záver vás kňaz vyprevadí s jeho požehnaním a pozve podpísať Protokol o uzavretí manželstva, zatiaľ čo svadobčania vychádzajú z kostola a zhromažďujú sa na gratulácie alebo možno svadobné fotenie, ktoré nasleduje.