Svadobný zoznam hostí - Koho (ne)musíš pozvať na svadbu?

Príprava svadobného zoznamu hostí alebo svadobného guest listu sa v procese svadobného plánovania na prvý pohľad javí veľmi jednoducho. Zdanie však môže klamať. Príprava zoznamu svadobných hostí je dôležitá nakoľko ovplyvní vaše ďalšie svadobné rozhodnutia akými sú napríklad výber miesta konania svadby či definovanie svadobného rozpočtu. Okrem toho môžete mať ty a tvoj snúbenec rôzne pohľady na určité kategórie svadobných hostí akými sú napríklad kolegovia, vzdialená rodina, partneri hostí alebo deti hostí. A práve preto, môže rozhodovanie o tom koho na svadbu pozvať alebo naopak koho na svadbu nepozvať spôsobovať určité napätie. Ak k tomu pridáme ešte aj požiadavky vašich rodičov, ktorí svadbu plne alebo čiastočne financujú, tak je hneď oheň na streche.

Hneď na úvod vás musím sklamať, pretože super univerzálne pravidlá, ktoré by sa dali aplikovať na každú jednu svadbu alebo na každý jeden svadobný guest list jednoducho neexistujú. Vyplýva to z toho, že svadobné páry majú rôzne preferencie. Sú páry v ktorých rodinách je zvykom pozývať na svadbu bratrancov a sesternice z druhého či tretieho kolena ale aj páry, pre ktoré je omnoho lákavejší svadobný obrad v úzkom kruhu rodiny a najbližších. Bez ohľadu na to, do ktorej skupiny so snúbencom patríte práve vy, sa vám v tomto blogovom článku pokúsim vysvetliť ako pri rozhodovaní priorizovať koho na svadbu pozvať alebo nepozvať. Tiež sa povenujem tomu ako nemať pocit viny ak sa niekoho rozhodnete nepozvať alebo aj tomu, ktoré otázky by ste sa mali pýtať sami seba alebo jeden druhého navzájom pri vytváraní svadobného zoznamu hostí. Ak ťa to zaujíma tak čítaj ďalej :-) 

S prípravou aspoň prvotného zoznamu svadobných hostí by ste mali začať zároveň s výberom miesta konania svadby a definovaním charakteru svadby. Je to preto, lebo pri výbere miesta konania svadby potrebujete poznať aspoň orientačný počet svadobných hostí a zároveň je takmer isté, že otázka koľko ľudí budete mať na svadbe jednoznačne zaznie, pri obhliadke svadobných priestorov. Ako som písala v blogu, ktorý sa venuje svadobnému rozpočtu, tak táto informácia je dôležitá pre svadobného prenajímateľa, nakoľko na základe ceny na osobu si vie aspoň orientačne vypočítať tržby. Pre vás je táto informácia dôležitá z pohľadu vášho vlastného svadobného rozpočtu. Práve preto je v tejto fáze je dobré vedieť na ňu odpovedať, aby svadobný priestor spĺňal vaše očakávania. 

Hneď na úvod by som ale chcela povedať, že neexistuje ideálne číslo, ktoré definuje ideálny počet hostí ak také chcete počuť. Toto magické svadobné číslo je totiž kombináciou viacerých faktorov ako napríklad veľkosti svadobného priestoru alebo toho koľkých hostí si vlastne môžete dovoliť. Aj keď ide v tejto fáze ešte len o hrubý zoznam svadobných hostí, snažte sa k tomu postaviť naozaj zodpovedne a hostí spočítajte, nakoľko je naozaj veľký rozdiel ak sa vám zdá, že hostí bude okolo 50 ale keď ich zrazu začnete počítať,  tak sa dostanete na číslo 100. Práve preto, by vaša odchýlka nemala byť viac ako 10%.

svadobni-hostia-na-svadbe-vonkujpg

Príprava zoznamu svadobných hostí – metódy:


1.) Svadobný guest list - metóda zaradenia svadobných hostí do kategórií

Vďaka tejto metóde prípravy svadobného zoznamu hostí, dokážete nakresliť pomyselné hranice medzi kategóriami svadobných hostí. 

Do 1. skupiny svadobných hostí zaradíte tých najdôležitejších hostí, bez ktorých si svadbu neviete predstaviť. Takých ktorí, vás vychovali, alebo ste s nimi v kontakte na dennodennej báze. Mali by to byť ľudia kvôli ktorým, ste ochotní svadbu presunú kľudne aj XY krát, pretože si neviete ani len predstaviť, že by na vašej svadbe chýbali. Do tejto kategórie môžete spadať iba vy dvaja, ale s veľkou pravdepodobnosťou sa sem zaraďujú aj rodičia, súrodenci s blízkou rodinou a vaši "besties“, teda najlepší priatelia.

Do 2. skupiny svadobných hostí patria ľudia, ktorí dopĺňajú 1. skupinu svadobných hostí, ste s nimi v kontakte pomerne často a sú vám blízki. Týchto ľudí na svadbe rozhodne chcete, ale keď sa vyskytne niečo nečakané a nemôžu sa zúčastniť, tak nebudete meniť vaše svadobné plány. Patria sem napríklad starí rodičia, tety, strýkovia s rodinou, širší okruh vašich priateľov s ich partnermi.

Do 3. skupiny svadobných hostí môžu patriť aj kľudne aj členovia rodiny ako teta či strýko, ktorí ak s nimi máte blízke vzťahy môžu spadať aj do druhej skupiny. Tretiu skupinu svadobných hostí tvorí hlavne vaša rozšírená rodina vrátane ich partnerov, priatelia zo základnej, strednej či vysokej školy, či kolegovia z bývalej či aktuálnej práce. Môžu sem však spadnúť aj ľudia, ktorých poznáte relatívne krátko ako noví kolegovia, susedia ale trávite s nimi čoraz viac času a vaše vzájomné vzťahy sa prehlbujú.

Poslednú teda 4. skupinu svadobných hostí uzatvárajú svadobčania, ktorých v úvodzovkách musíte pozvať z rôznych dôvodov. Môžu to od vás napríklad vyžadovať vaši rodičia, či starí rodičia. Do tejto skupiny tiež patria napríklad deti či partneri hostí, alebo to môžu byť páry na ktorých svadbe ste boli a plánujete ich zo slušnosti pozvať aj vy. Čo sa týka tejto skupiny, tak je najzraniteľnejšia, nakoľko je prvá na odstrel pri výbere miesta a príprave svadobného budgetu, do ktorého ak sa nevojdú, tak pozvaní na svadbu rozhodne nebudú.

2.) Svadobný guest list – vylučovacia metóda

Vylučovacia alebo filtračná metóda sa používa pri príprave svadobného zoznamu taktiež veľmi často. Spočíva na veľmi jednoduchom princípe, kedy odpovedáte na otázky týkajúce sa vášho vzťahu medzi vami a osobou, ktorej pozvanie na svadbu zvažujete. Otázky na seba logicky nadväzujú a na základe vašej odpovede ÁNO alebo NIE, prechádza táto osoba lievikom respektíve vašim filtrom vyskladaným z relevantných otázok po ktorých zodpovedaní, sa dozviete či túto osobu na svadbu pozvať alebo nepozvať. Táto metóda vám naozaj dokáže pomôcť najmä u osôb u ktorých sa neviete jednoznačne rozhodnúť. Aby sme nehovorili iba v teoretickej rovine pripravila som si pre vás takýto lievik pre rodinu a priateľov. Poďme si teda rozmeniť túto metódu na drobné a povedať si nejaké reálne príklady z praxe.

Rodina na svadbe

Začneme niekým naozaj jednoduchým. Povedzme, že váš brat má manželku. Manželia vašich súrodencov spadajú do vášho blízkeho rodinného kruhu. Zároveň máte s manželkou vášho brata blízky vzťah. Táto osoba sa na základe vašej odpovede ÁNO na otázku: Je táto osoba pre vás dôležitá?  dostane do vylučovacieho lievika, ktorým prejde a bez problémov sa zaradí do skupiny svadobných hostí, ktorých na svadbu pozývate. Jednoduché však? 

Teraz sa pozrime na zložitejšiu situáciu. Váš bratranec s manželkou majú dvojičky, ktoré ste videli možno 2x v živote a už aj celkom vyrástli. Dvojčatá sú vaša vzdialená rodina. Dvojčatá na základe vašej odpovede NIE na otázku: Sú pre vás tieto osoby dôležité? putujú lievikom na ďalšiu otázku: Sú tieto osoby blízke vašim rodičom? Vy viete, že vaši rodičia sú s bratrancom a celou jeho rodinou vrátane dvojčiat v pravidelnom kontakte, rodičia zároveň financujú veľkú časť vašej svadby, práve preto by sa podľa vylučovacej metódy mali ocitnúť na svadobnom zozname. 

filter-svadobnych-hosti-rodinajpg

Priatelia

Čo sa týka svadobného filtra v prípade kamarátov, tak ten je odlišný od filtra v prípade rodinných svadobčanov, ktorý ovplyvňujú hlavne rodičia manželského páru. V prípade rodičov, by totiž malo zohrať rolu najmä financovanie svadby. Ak vaši rodičia financujú celú alebo časť svadby, tak je vhodné robiť v nejakej miere ústupky. To však v prípade kamarátov neplatí. 

Predstav si situáciu, že chceš na svadbu pozvať zábavného kolegu, ktorý je totálny "party man". Svadobný filter v takomto prípade vyzerá nasledovne. So snúbencom odpovedáte na nasledovné otázky. Boli ste s touto osobou za posledný rok v kontakte? Odpovedáš ÁNO. Tráviš s touto osobou čas mimo práce? Odpovedáš ÁNO. Pozná tvoj snúbenec túto osobu? Odpovedáš ÁNO. Toleruje tvoj snúbenec túto osobu. Snúbenec odpovedá NIE pretože, si nevie túto osobu predstaviť na svadbe keďže mal tú česť vidieť "party man-a" keď to s "party" prešvihol. Táto osoba tým pádom ostane mimo svadobného zoznamu hostí.

Táto metóda môže pomôcť hlavne v prípade ľudí, o ktorých "svadobnom osude" sa neviete rozhodnúť ale má aj svoje limity a neplatí na 100%. Rozhodne však vie byť užitočná.


zoznam-hosti-na-svadbu-priateliajpg

3.) Svadobný guest list metóda na základe toho koľko času chceš svadobným hosťom venovať?

Pri rozmýšľaní o ideálnom počte svadobných hostí by ste si mali zvážiť aký by mal byť celkový dojem z vašej svadby. Atmosféra svadby, ktorá má 250 hostí bude rozhodne iná ako svadba na ktorej budete mať 50 hostí. Zároveň si musíte uvedomiť, že svadobný deň nie je nekonečný a tak ako každý iný deň má len 24 hodín. V praxi sa svadobčanom budete venovať až po obrade v kostole, ceremónii, či skončení oficiálnej časti svadobného programu, až do rána kedy budú svadobní hostia odchádzať To je maximálne 8 hodín času. Takže, ak by ste napríklad vašim 150 svadobčanom chceli venovať každému aspoň 10 minút vášho času, potrebovali by ste aby váš svadobný deň trval 25 hodín počas, ktorých by ste sa svadobčanom venovali bez prestávky! Je toto, to ako si predstavujete vo svoj svadobný deň? S niektorými pozvanými ste sa určite dlhšie nevideli a máte čo dobiehať, avšak ak však pozývate aj niekoho s kým si nemáte čo povedať, tak pozvanie tejto osoby treba rozhodne zvážiť.

V tomto prípade vám dokáže pomôcť posledná metóda, ktorú volám matematickou. Vypočítajte si koľko času chcete venovať 1 svadobčanovi, aby ste sa počas svojho svadobného dňa cítili komfortne a vynásobte ho počtom hostí. Povedzme, že sa s každým svadobným hosťom chcete aspoň na 15 minút nerušene porozprávať, neplánujete však veľkú svadbu. Na vašu svadbu pozývate 18 ľudí.  V tomto prípade sa budete hosťom venovať 4,5 hodiny, čo keď sa rozdelí napoly medzi nevestu a ženích je veľmi komfortný čas. Táto metóda je viac nápomocná pri definovaní celkového počtu hostí ako prioritizácia samotných svadobčanov.

Kategórie svadobných hostí

Kategórie svadobných hostí sú kapitolou sami o sebe. Verím, že to nebude váš prípad, ale pri niektorých kategóriách svadobných hostí, ktoré spomeniem sa názory nevesty a ženích výrazne líšia, tak si poďme povedať o jednotlivých kategóriách niečo viac.

Kolegovia na svadbe

Kolegovia sú veľmi špecifickou kategóriou svadobných hostí, nakoľko s nimi trávite veľmi veľa času a ak zvažujete ich pozvanie, tak zrejme aj veľmi dobre spolu vychádzate. Majte však na pamäti, že kolegovia sú veľmi “tricky“. Kolegovia totiž počas vašej kariéry prichádzajú a odchádzajú jeden po druhom, tým pádom ich aj v závislosti od toho v akej spoločnosti pracujete môžete mať naozaj veľa. Pridaním kolegov výrazne rozširujete váš guest list a rozlišovať medzi kolegami navzájom môže byť náročné a je preto možno jednoduchšie kolegov vôbec nepozývať ako pozvať všetkých.

Partneri svadobných hostí

Špecifickou kategóriou svadobných hostí sú partneri. Ak je váš hosť v serióznom vzťahu, alebo je ženatý/vydatá, tak sa očakáva, že pozvete oboch. V tomto prípade, by ste to tiež nemali vnímať ako nejakú povinnosť sú situácie, kedy je dokonca logické pozvať svadobného hosťa bez partnera partnerky. Napríklad keď ste dlhšie súčasťou skupiny spolužiakov zo školy a nepoznáte svojich partnerov navzájom alebo ste súčasťou dievčenskej tanečnej skupiny, tak nemáte povinnosť pozývať aj partnerov vašich kamošiek. 

Partneri, by sa podľa môjho osobného názoru mali pozývať iba v prípade najbližších hostí na ktorých vám záleží a chcete aby sa cítili komfortne alebo v prípade, že partnerov hostí poznáte. Ak ich nepoznáte, tak sa môže stať že na vašich spoločných svadobných fotkách budete mať ľudí na ktorých mená si za pár rokov ani len nespomeniete. 

Zase na druhej strane, ak pozývate na svadbu niekoho individuálne, a táto osoba nebude nikoho pozvať, tak je fajn dať svadobné oznámenie +1 nakoľko vy sa jemu/jej nebudete vedieť venovať a táto osoba sa môže cítiť osamelo. To či táto osoba dostane svadobné oznámenie +1 , určite ovplyvní aj to či sa nakoniec rozhodne prísť. Preto ak vám na tejto osobe naozaj záleží, tak zvážte svadobnú pozvánku na ktorej bude +1.

rustikalny-zasadaci-poriadok-na-drevejpg

Deti na svadbe

Toto je asi najťažšia a najcitlivejšia téma, ktorá sa týka svadobného zoznamu hostí. Deti sú zlaté, na svadbe dokonca rozkošné, ale zase na druhej strane o deti sa treba starať! Mnohí rodičia sú dokonca na túto tému citliví a môžu sa uraziť, ak ich na svadbu pozvete bez detí. 

Ak pozvete na svadbu rodinku s dieťatkom, tak vzhľadom na vek dieťata by ste mali mylieť hneď na niekoľko vecí. Pri kojencoch potrebujete pre mamičky vytvoriť na vašej svadbe vhodné a pokojné prostredie na kojenie. Pri detičkách od 4.mesacov je zase vhodné vytvoriť také prostredie, aby mamičky mohli pokojne deťom servírovať detské príkrmy

Ak sa jedná o relatívne malé deti, tak treba myslieť na to, že ak chcete aby sa ich rodičia aspoň trošku zabavili, tak treba pre deti pripraviť program. Ak sa rozhodnete, že na svadbu pozývate svadobčanov vrátane ich detí, myslite na aktivity, ktoré by ich mohli zabaviť ako sú hračky či kreslenie alebo na svadbu skúste nájsť animátora, ktorý sa im postará o zaujímavý program.

Ak sa na svadbu rozhodnete pozvať iba rodičov bez detí, skúste im to v prvom rade komunikovať citlivo. Niektorí vám budú vďačí, za tento deň oddychu od detí, iní to už s takým nadhľadom zobrať nemusia. Niektorým to tiež nemusí byť úplne jasné. Ak na pozvánku uvediete iba ich mená bez detí, s domnením, že to pochopia a s cieľom naznačiť im, aby deti nechali doma, nemusia to vaši hostia pochopiť. Práve preto, ak deti na svadbe nechcete, tak je dôležité to svadobčanom komunikovať jasne a zreteľne včas aby pre deti vedeli zabezpečiť opatrovateľov.

V prípade pozvania či nepozvania detí, však určite rozhoduje aj vek detí. Ak sa jedná napríklad o mamičku s malým bábätkom, ktorá ešte kojí, tak by ste mali urobiť výnimku a zabezpečiť jej podmienky na svadbe také, aby sa mohla bez problémov starať o svoje bábätko.

Svadobný zoznam hostí bez výčitiek

Stalo sa vám, že vám niekedy bolo ľúto, že vás niekto nepozval na svadbu? Mne osobne nie a keď som sa pýtala ľudí z môjho blízkeho okolia, tak mi všetci povedali, že sa im to nestalo. Podľa mňa je to preto, lebo to nikto nerieši. Tie osoby, ktoré sú vám najbližšie vás rozhodne pozvú a tie čo sú vám o niečo vzdialenejšie vás trápiť nemusia. Netrápte sa preto nad rozmýšľaním nad tým čo si bude myslieť osoba, ktorú ste nepozvali. Netrápte sa nad tým dokonca ani vtedy, ak vy ste na svadbe tejto osoby alebo páru boli. Ak vás pozvali a vy ste sa zúčastnili, tak by to nemalo znamenať, že aj vy máte povinnosť ich na oplátku pozvať na vašu svadbu. Ak si nie ste až takí blízki, tak verte, že ak by daný pár mal menší svadobný rozpočet, tak by vás tiež zrejme nepozval. Zároveň si myslím, že ľudia tiež chápu, že svadba je nákladná záležitosť a nie každý si môže dovoliť dlhý svadobný guest list.

Tiež nemajte výčitky ak na svadbu nepozvete ľudí, ktorých by ste “mali“ pozvať ako napríklad váš šéf alebo ľudí v ktorých prítomnosti sa necítite komfortne a museli by ste sa vo váš svadobný deň kontrolovať. Medzi takéto osoby napríklad patria bývalí partneri/partnerky či rozvedení rodičia. Zároveň pozor na ľudí, ktorí majú nevyriešený problém s alkoholom či návykovými látkami a vy viete, že na svadbe budú vystavení pokušeniu. S týmito ľuďmi sa treba na rovinu a čo najskôr porozprávať a nebáť sa toho povedať im nie. 

Keď si to celé zhrnieme, tak pri rozhodovaní koho ne(pozvať) na svadbu si môžete pomôcť jednou z troch metód. Eliminovať svadobných hostí filtračnou metódou, eliminovať hostí ich rozdelením na kategórie alebo si natvrdo matematickou metódou vypočítať koľko svadobných hostí maximálne by ste mali na svadbe mať, aby ste sa cítili komfortne. Zároveň dúfam, že z tohto článku pochopíte, že ľudia pozvania na svadbu neriešia a preto nemajte výčitky ak sa niekto na váš svadobný zoznam nedostane, pretože vám garantujem, že to 90% normálne zmýšľajúcich ľudí pochopí a tých 10%, ktorí tak nerozmýšľajú na svadbe mať jednoducho nechcete.