Svadba na matrike – čo všetko potrebuješ vedieť?

Dnešná téma svadobného blogu SVADBUJEME nebude ani zďaleka tak zábavná ako výber svadobných šiat či ochutnávka svadobného jedla, ale verím, že bude o to viac praktická a užitočná. 

Povieme si všetko čo potrebuješ vedieť o civilnom sobáši na úrade vrátane toho koľko stojí a ako úradný sobáš prebieha. Tak poďme na to!Chcem civilný sobáš na úrade, aké prvé kroky musím podniknúť?


Zisti si viac informácií o poplatkoch za civilný sobáš a o tom ako funguje tvoja matrika

Ak so snúbencom plánujete vašu svadbu formalizovať, tak sa bohužiaľ nevyhneš návšteve niektorých úradov. Čo sa týka Slovenskej republiky, tak v prípade civilného sobáša formalizáciu vášho manželstva zabezpečí matrika. Ak sa rozhodnete pre svadobný obrad na matričnom úrade, ktorý prislúcha miestu trvalého bydliska nevesty alebo ženícha a zároveň sa váš civilný obrad bude konať v nato úradne určenej miestnosti a úradne určenom čase, tak je to pomerne jednoduché a zároveň najlacnejšie. Máte to totiž zadarmo.

Ak však chcete mať civilný sobáš mimo miesta vášho trvalého pobytu, tak potrebujete požiadať príslušný matričný úrad povoliť vám uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom. To je príplatková služba, ktorá vám vytiahne z vrecka v závislosti od matriky medzi 20-60€. Aby toho nebolo málo tak aj dátum a čas svadby, ovplyvní to koľko za civilný sobáš zaplatíte. Ak sa totiž chcete brať mimo úradne určenú doby, tak si pripravte extra 20€.

Mať civilný sobáš v úradne určenej miestnosti nie je však vaša jediná možnosť. Manželstvo môžete uzavrieť kdekoľvek aj mimo trvalého bydliska jedného z vás. Možno si priplaťte od 66€ do 200€ a vytiahnite oddávajúceho starostu, primátora či poslanca a tetu matrikárku z úradne určenej miestnosti niekam do kaštieľa, na hrad do záhrady parku alebo na iné miesto konania svadby. Váš svadobný rozpočet táto položka nejako výrazne neovplyvní a vaša svadba bude aspoň jedinečná a omnoho viac čarovná. Takže za toto sa možno oplatí si priplatiť.

Poplatky za civilný sobáš sa líšia v závislosti od matriky. Keď som si porovnávala ceny úradnej svadby v rôznych mestách a dedinách po Slovensku, tak som zistila, že poplatky za civilný sobáš sú väčšinou vyššie vo veľkých mestách čo aj logicky dáva zmysel. 

Každopádne každé mesto či dedinka má webovú stránku na ktorej nájdeš aj informácie o otváracích hodinách matriky, kontaktných údajoch ale aj informácie o poplatkoch za uzavretie manželstva. Pro hľadaj oficiálne stránky mesta respektíve webové stránky matriky alebo napíš do Google matrika a mesto a mala by si sa bez problémov dostať k informáciám, ktoré potrebuješ.


civilny-obrad-na-matrikejpg

Rezervuj si termín pre civilný sobáš

Avšak ešte predtým ako začneš vyvolávať na matriku, tak si potrebuješ ujasniť priority ako napríklad definovať dátum svadby, vybrať miesto konania svadby, pripraviť si svadobný rozpočet a svadobný plán a zamyslieť sa nad tým aký charakter alebo štýl bude mať tvoja svadba. Všetkým týmto témam som sa chronologicky venovala v predchádzajúcich svadobných blogoch SVADBUJEME. Vzájomne na seba nadväzujú a sú plné užitočných rád a informácií, ktoré sa ti zídu. 

Ak sú ti priority jasné, tak je najvyšší čas zarezervovať termín civilného sobáša na matrike. Urob tak čím skôr, kvôli tomu, že niektoré matriky oddávajú iba v piatok a sobotu a tie najlepšie dátumy svadby bývajú spravidla veľmi rýchlo obsadené. Nevestám väčšinou radím, aby mali zarezervovaný termín 9-6 mesiacov pred svadbou.

Termín úradného sobáša na matrike si vieš rezervovať telefonicky, no v niektorých prípadoch "olschoolových matrikáriek", tam budeš musieť zbehnúť osobne. Osobne tam budeš musieť ísť aj kvôli tomu, aby si na matriku podala doklady potrebné k uzavretiu manželstva.

Podmienky pre uzavretie manželstva

Predtým ako si povieme aké doklady sú potrebné k uzavretiu civilného sobáša si musíme povedať niečo viac o tom, kto je na Slovensku spôsobilý uzavrieť manželstvo, teda ako takéto osoby definujú naše zákony.

Na Slovensku veru nie sme veľmi liberálni, nakoľko sa u nás môže uzatvárať manželstvo iba medzi mužom a ženou. Manželstvo tiež nemôžu uzatvoriť osoby ktoré sú ešte stále legálne vydaté či ženaté a incestná svadba u nás tiež nie je legálna. A to nie je všetko! Naše zákony definujú niekoľko podmienok, ktoré musíš pred uzatvorením manželstva splniť.

Napríklad na to aby si bola spôsobilá uzavrieť manželstvo, tak musíš byť plnoletá. V zákone je jedna výnimka kedy môžu manželstvo uzatvárať aj 16-roční ale na väčšinu populácie sa to nevzťahuje. Takže prvou podmienkou je plnoletosť a zároveň spôsobilosť na právne úkony, to znamená, že netrpíš nejakou duševnou poruchou, ktorá by túto spôsobilosť obmedzovala.

Okrem toho sa vyžaduje, aby snúbenci vstupovali do manželstva dobrovoľne a poznali vzájomný zdravotný stav jeden druhého. Ak tieto základné podmienky spĺňaš, tak hurá na úrady podať matrikárkam doklady potrebné k uzatvoreniu svadby na úrade.

Aké doklady potrebujem k uzavretiu manželstva?

Ako to už na úradoch chodí, tak v prvom rade budeš potrebovať vyplnenú žiadosť o uzavretie manželstva. Tú si rovno stiahni na nete a prines ju vyplnenú. Stiahnuť si ju vieš napríklad tu: 

Žiadosť o uzavretie manželstva

Okrem toho sa k žiadosti dokladajú aj originály rodných listov snúbencov, občianske preukazy snúbencov. Špecifické doklady potrebujú rozvedená či rozvedený, ktorí predkladajú právoplatný rozsudok o rozvode alebo vdova či vdovec, ktorí predkladajú úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky.

V prípade sobáša maloletého, ten však musí mať minimálne 16 rokov je potrebné predložiť povolenie súdu na uzavretie manželstva maloletému. Niekde som čítala, že tieto doklady by ste mali predložiť matrike minimálne 7 dní pred svadbou na matrike, ale asi sa to tiež líši podľa matriky, tak si to určite prever.

Toto platí v prípade ak sú obaja snúbenci slovenskými štátnymi príslušníkmi. Ak si však berieš cudzinca, tak budeš potrebovať ešte "šanón" papierov, ale tejto téme keďže s ňou mám osobnú skúsenosť sa budem venovať v nasledujúcej epizóde.

Doklady, ktoré budete potrebovať k uzavretiu civilného sobáša sa netýkajú iba vás, preto netreba zabúdať ani na doklady vašich svedkov. Zo zákona potrebujete na vašej svadbe dvoch plnoletých svedkov, od ktorých si teta matrikárka vypýta ich občianske preukazy. Je dobré ich preto predložiť už pri žiadosti o civilný sobáš a nezabúdať ani na to, že ich svedkovia budú potrebovať aj v deň svadby, aby matrikárka vedela overiť ich totožnosť.

Čo sa týka dokladov, tak ešte pár aktuálnych noviniek ak sa to tak dá nazvať. Doklady (okrem úmrtného/sobášneho listu alebo právoplatného rozsudku) je možné hromadne nahradiť predložením platného občianskeho preukazu alebo preukázaním svojej elektronickej identity občianskym preukazom s elektronickým čipom.

Zároveň už konečne na Slovensku existuje takzvaná Centrálna databáza matričných udalostí, ktorá je integrovaná s Registrom fyzických osôb. Preto už chvalabohu nemusíte predkladať doklady obsahujúce údaje o fyzických osobách spojené s matričnými udalosťami zaznamenanými v knihách manželstiev, narodení a úmrtí (sobášny, rodný, úmrtný list), ale poznáte tety matrikárky...  

nevesta-sa-podpisuje-na-zapisnicu-o-uzavreti-manzelstvajpg

Ako civilný sobáš prebieha?

Každý kto civilnú svadbu na úrade zažil vie, že civilný sobáš je pomerne rýchla záležitosť. Takýto sobáš je síce formálny ale vždy zbehne veľmi rýchlo. Je jednoznačne kratší v porovnaní s cirkevným sobášom a trvá asi tak 15 až 25 minút.

Práve preto, že je to celé také rýchle je veľmi dôležité nemeškať! Mladomanželia a svadobní hostia by sa mali v prvom rade zhromaždiť pred sobášnou miestnosťou aspoň 15-20 minút pred oficiálnym začiatkom, nakoľko v tie najlepšie svadobné dátumy sa oddáva jeden mladomanželský pár za druhým.

Do svadobnej miestnosti sa najskôr naženú všetci svadobní hostia. Následne za zvukov svadobného pochodu, spevu alebo vami zvolenej svadobnej piesne vchádzajú do miestnosti matrikárka a oddávajúci. Po nich nasleduje ženích s mamou alebo s rodičmi. Následne vchádza tá, na ktorú všetci čakajú a to nevesta sama, s otcom alebo oboma rodičmi a poslední vchádzajú svedkovia. Toto poradie nie je nejako obligatórne a ak by ste ho chceli upraviť, tak je to vec vzájomnej dohody. Môžete to mať tak, že nevesta vchádza úplne posledná. Je to na vás ako sa vám to páči.

Matrikár na úvod predstaví snúbencov. Následne osoba, ktorá oddáva, zvyčajne to je primátor, starosta či poslanec mestského zastupiteľstva prednesie krátky prejav o manželstve a vykoná sobášny akt. Počas toho vás vyzvú a opýtajú sa či vám nie sú známe okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva a navzájom poznáte zdravotný stav. A potom už nasleduje to vytúžené ÁNO, po ktorom si vzájomne vymeníte svadobné prstene a dáte si prvý manželský bozk.

Okrem všetkým prítomným oznámia vaše spoločné priezvisko alebo priezviská. Čo sa týka toho priezviska, tak si to premysli pre návštevou matriky, nakoľko sa vás na to budú pýtať. Máte nasledovné možnosti: priezvisko jedného z vás bude vašim spoločným priezviskom, ponecháte svoje doterajšie priezviská ale dohodnete sa, ktoré z priezvisk bude patriť vašim spoločným deťom, alebo bude priezvisko jedného z vás vašim spoločným priezviskom, pričom si jeden z vás ponechá aj svoje doterajšie priezvisko.

Na záver to spečatíte podpisom na Zápisnicu o uzavretí manželstva. Nezabudni, že sa podpisuješ už s novým priezviskom, ale na to ťa zrejme upozorní aj teta matrikárka. Zápisnicu následne podpíšu aj vaši svedkovia, sobášiaci a matrikár a vy odchádzate ako prví za potlesku a ovácii svadobných hostí, po ktorom nasledujú gratulácie k uzavretiu manželstva.

gratulacie-svadobnych-hosti-mladomanzelom-po-obrade-na-matrikejpg

Čo nasleduje po obrade na matrike?

Keď už máš tú príjemnú časť svadby za sebou, tak ťa bohužiaľ čakajú "papierovačky". V prvom rade si vyzdvihni sobášny list, ktorý budeš na úrady potrebovať. Ten by ti na matrike mali vedieť vydať do troch pracovných dní od tvojho dátumu svadby.

Dobrou správou je, že zmenu priezviska už nemusíš hlásiť na “zdravotke“ a na “sociálke“. Táto zmena zbehne automatiky, nakoľko Centrálna databáza matričných udalostí je prepojená s Registrom fyzických osôb, ktorý je integrovaný s týmito úradmi, takže máš o jednu starosť menej, avšak návšteve Policajného zboru v mieste trvalého bydliska sa nevyhneš.  

Ten by si mala navštíviť do 30 dní kvôli výmene občianskeho preukazu. Keď nepožiadaš o zrýchlenú výmenu, tak za túto zmenu zaplatíš kolok v sume 4,50€. Keď už budeš na tej polícii, tak požiadaj aj o zmenu pasu a vodičského preukazu. Na políciu si určite prines sobášny list a v prípade výmeny pasu aj tvoj starý pas.

Čo sa týka tvojho zamestnávateľa, tak momentálne už nemáš písomnú oznamovaciu povinnosť a ani zamestnávateľ nemá písomnú oznamovaciu povinnosť voči "zdravotke" a "sociálke" nakoľko tiež čerpá tvoje zmenené údaje z Registra fyzických osôb. Aj keď to formálne a písomne oznámiť nemusíš, je milé ak kolegom prinesieš svadobné koláče a šéfovi oznámiš tvoje nové priezvisko. Ten totiž zrejme bude chcieť  toto tvoje priezvisko zmeniť naprieč interným systémom firmy.

Keď toto povinné "kolečko" absolvuješ zamysli sa kde všade, ešte treba zmenu priezviska oznámiť. Mne osobne sa stalo, že v banke to prešlo automaticky bez toho aby, som niečo oznamovala ale možno záleží od tvojej banky a rozhodne by som si to na tvojom mieste overila.

Následne sa zamysli nad inštitúciami a službami, ktoré využívaš a bolo by vhodné ich ohľadom zmeny priezviska kontaktovať. Medzi tieto patria poisťovne, telefonickí operátori, elektrárne, vodárne, plynárne, lekári a tiež ak máš živnosť alebo s. r. o tak daj vedieť obchodným partnerom.