Svadba s cudzincom - čo by si mala vedieť?

Vydať sa za cudzinca je v dnešnom globalizovanom svete už niečo absolútne bežné a naozaj by som si priala, aby to tak bolo aj čo sa týka “papierovačiek“ na matrike či úradoch. Žiaľbohu svadba s cudzincom si aj v dnešnej dobe vyžaduje o niečo viac úsilia ako svadba medzi dvoma slovenskými občanmi. Preto sa vyzbroj trpezlivosťou nakoľko ju budeš ty aj tvoj snúbenec pri vybavovačkách všemožných papierov a povolení potrebovať. Nebude ich totiž málo! Ak však vieš aké to sú, tak to určite zvládneš ľavou zadnou!

Doklady, ktoré predkladáš matrike a ktoré sú potrebné k uzatvoreniu manželstva sa líšia hlavne v závislosti od toho či sa svadba s cudzincom koná na Slovensku alebo ste sa rozhodli svadbu usporiadať v zahraničí. Odlišnosti v dokladoch potrebných k uzavretiu manželstva s cudzincom vyplývajú už zo samotnej podstaty vášho rozhodnutia kde sa plánujete zobrať. Ak na Slovensku, tak matrike predkladáte doklady, ktoré preukazujú tvoju alebo snúbencovu spôsobilosť na uzavretie manželstva. V prípade sobáša v zahraničí predkladáte matrike doklady o tom, pred akým úradom sa konala vaša medzinárodná svadba a či je tento úrad na to spôsobilý. Poďme si preto bližšie porovnať svadbu s cudzincom na Slovensku a svadbu v cudzincom v zahraničí a všetky ďalšie špecifiká z toho vyplývajúce.


Svadba s cudzincom na Slovensku

Ak je nevesta zo Slovenska, tak je veľká pravdepodobnosť, že sa svadba s cudzincom aj bude konať v krajine z ktorej pochádza nevesta. Nie je to však nejaké železné pravidlo, ale skôr fakt, že svadbu plánuje väčšinou nevesta s jej rodinou. Nemám žiadne predsudky, ale ruku na srdce. Nevesty väčšinou chcú mať nad organizáciou väčšiu kontrolu.

Čiže práve toto môže byť jeden z argumentov pre civilný sobáš na Slovensku. Medzi tie ďalšie patrí napríklad to, že svadba s cudzincom na Slovensku je ekonomicky výhodnejšia alebo logisticky jednoduchšia pre svadobných hostí. Nech už je tvoj dôvod pre svadbu s cudzincom na Slovensku akýkoľvek, tak ti teraz prezradím viac o tom čo všetko potrebuješ na svadbu s cudzincom na matrike či v kostole.

Civilná svadba

Civilnému sobášu na úrade som sa venovala v predchádzajúcom svadobnom blogu s názvom Svadba na matrike - čo všetko potrebuješ vedieť? Dozvieš sa v ňom ako civilný sobáš na Slovensku prebieha, kam by mali viesť tvoje prvé kroky ak chceš riešiť civilný sobáš, a ako to funguje s rezerváciou tvojho dátumu svadby na matrike. Nerada by som sa opakovala, preto ak ti to nie je jasné, tak šup šup na predchádzajúci svadobný blog. Každopádne v dnešnom svadobnom blogu sa chcem venovať hlavne špecifikám civilnej svadby s cudzincom, ktorých je veru dosť.

Podmienky pre uzavretie manželstva s cudzincom, respektíve spôsobilosť uzavrieť manželský zväzok sa nijako nelíšia od podmienok uzavretia manželstva so Slovákom. Musíte byť obaja plnoletí, slobodní, spôsobilí na právne úkony, poznať navzájom svoj zdravotný stav a vstupovať do manželstva dobrovoľne. Problémy vám nebude robiť ani to odkiaľ tvoj snúbenec či snúbenica pochádza. Nie si nijako limitovaná tým, že by si si nemohla zobrať cudzinca z akejkoľvek krajiny. Takýto level diskriminácie chvalabohu na Slovensku nemáme. Takže sa nebojte a hľadajte partnerov vo vodách všetkých krajín sveta...

Avšak vzhľadom na krajinu pôvodu, tvojho snúbenca či snúbenice môže byť náročnejšie sa jednak dostať k potrebným papierom, najmä ak sa bavíme o napríklad krajinách tretieho sveta. Náročné je aj úradne preložiť tieto doklady z jazyka vášho snúbenca alebo snúbenice do slovenčiny, ktorá je bohužiaľ vyžadovaná. Nájsť totiž prekladateľa z nie úplne štandardného jazyka do slovenčiny, ktorý má ešte aj úradnú pečiatku je v mnohých prípadoch náročné priam nemožné. Je to totiž ako hľadať ihlu v kope sena. Preto ak je napríklad toto tvoj prípad, tak ti odporúčam hľadať najskôr úradný preklad dokladov potrebných k uzavretiu manželstva do jedného z najpoužívanejších svetových jazykov ako angličtina, ruština, čínština, španielčina či nemčina a následne tieto doklady úradne preložiť do jazyka slovenského. Nebude to síce lacné ale v prípade naozaj špecifických jazykov je to asi jediná schodná cesta.

Máš ešte jednu možnosť, na ktorú sa však nedá 100% spoľahnúť a to je, že matriku požiadaš o upustenie predloženia stanovených dokladov. To môžeš len v prípade, že zadováženie stanovených dokladov je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou. Aby takáto žiadosť prešla, tak potrebuješ fakt dobré argumenty, prečo nemôžeš vycestovať do svojej rodnej krajiny. Tak sa mi zdá, že Korona by mohla byť jedným z takýchto argumentov. Okrem toho tu však zaraďujeme fakt vážne dôvody ako je vojna, humanitárna či prírodná katastrofa, preto radšej ako sa na to spoliehať a vyskúšaj tú možnosť s prekladom do tretieho jazyka.

Čo sa týka vycestovania do rodnej krajiny za dokladmi, tak náročným bude vybaviť si potrebné povolenia aj z iných dôvodov. Medzi tie patria napríklad tie, že v niektorých krajinách takéto doklady potrebné k uzatvoreniu manželstva ani neexistujú, respektíve takýto doklad, ktorý sa vyžaduje na Slovensku táto krajina nevydáva, pretože nerobí napríklad evidenciu narodení, úmrtí, sobášov či rozvodov (napríklad ak sa bavíme o krajinách tretieho sveta v Afrike).

V tomto prípade majú naozaj veľkú výhodu nevesty, ktoré si berú cudzinca napríklad z Česka, kedy žiadne úradné preklady nepotrebujete, alebo nevesty, ktorých snúbenec ovláda náš materinský jazyk a tým pádom nepotrebujete na váš civilný sobáš s cudzincom tlmočníka, ale bude vám stačiť iba písomné čestné vyhlásenie snúbenca alebo snúbenice, že ovláda slovenský jazyk na požadovanej úrovni a je schopný porozumieť čo sa počas civilného sobáša odohráva. 

Keďže sme na náš medzinárodný civilný sobáš na úrade takéto čestné prehlásenie potrebovali, tak vám milé nevesty opäť zjednodušujem život, pretože ho nájdete  pod dnešným blogovým článkom na stiahnutie. 

svadobne-obrucky-na-rukach-nevesty-a-zenichajpg

Čo sa však týka už toľko spomínaných dokladov potrebných k uzavretiu civilného sobáša, tak tie sa líšia pre občana SR a pre cudzinca. Slovenke/Slovákovi bude stačiť rodný list, občiansky preukaz. A v závislosti od toho či si rozvedená alebo ovdovelá ešte dodatočné doklady. Cudzinec toho bude potrebovať viac.

Šanón dokladov potrebných pre uzavretie manželstva v prípade cudzinca musí obsahovať rodný list, ktorý v závislosti od krajiny vydáva úrad, ktorý zastrešuje evidenciu obyvateľstva. Ďalej bude potrebovať doklad o štátnom občianstve a doklad, ktorým možno preukázať totožnosť. Tým býva z pravidla pas, ktorý je v prípade mnohých krajín práve takýmto dokladom a je postačujúci. Niektoré krajiny však majú ešte iné identifikačné kartičky, ako máme my na Slovensku občiansky preukaz alebo napríklad na Ukrajine vnútroštátny pas, ktorý používajú na identifikáciu v rámci krajiny. Preto si to radšej prever.

Cudzinec tiež bude musieť doložiť doklad o trvalom pobyte, ktorý spravidla vydáva región, mesto či obec alebo iný obdobný úrad v danom štáte. Tento doklad obsahuje hlavne informáciu o tom, kde má cudzinec evidovaný trvalý pobyt. Tento doklad si rovno vyžiadajte od úradu, ktorý ho vydáva 2x pretože sa vám rozhodne zíde pri vybavovaní trvalého pobytu na Cudzineckej polícii.

Najkomplikovanejším dokladom, ktorý musí cudzinec spravidla doložiť je doklad o osobnom stave, čo v preklade znamená doklad z ktorého je jasné, že je snúbenec alebo snúbenica vo svojom štáte evidovaný ako slobodný. To znamená, že nemá teda vo svojej domovine ešte jednu ženu a deti. Prípadne ak ženu a deti už mal, tak musí byť riadne rozvedený respektíve ovdovelý.

Preto okrem dokladu o osobnom stave rovno k žiadosti doložte aj doklad o rozvode alebo úmrtný list predchádzajúceho manžela ak sa vás to týka. Toto môže byť dosť "tricky", lebo v každej krajine to eviduje iný úrad, ak to vôbec eviduje, takže budete musieť viac pátrať. Môže to mať na starosti matrika, register obyvateľstva či okresný či miestny súd. V tomto prípade googli v jazyku tvojho nastávajúceho a určite nájdeš to čo hľadáš. Rozhodne si však daj pozor na to, že tento doklad nesmie byť starší ako 6 mesiacov ku dňu podania na matričný úrad.

Na čo si tiež musíš dať veľký pozor je to, že všetky doklady potrebné k uzavretiu manželstva, ktoré sa predkladajú matrike musia byť úradne preložené. Vizuálne úradné preložené preklady rozlíšiš tak, že sú zapečatené, respektíve prešité takou červeno-modrou niťou a majú pripnutú poslednú stranu a doložkou a pečiatkou od prekladateľa ale to nie je všetko.

Úradný prekladateľ musí mať pečiatku na to, že spĺňa predpoklady, ktoré stanoví SR na výkon prekladateľskej činnosti. Tí prekladatelia, ktorí túto podmienku spĺňajú sú zapísaní  Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

Keďže som si tým všetkým s mojim mužom prešla, tak viem, že nájsť prekladateľské služby za primeranú cenu môže byť náročné. Pred 4 rokmi sa nám osvedčila firma TOP preklady, kde nám za úradný preklad z ukrajinčiny do slovenčiny dali najlepšiu cenu. Bolo to už dávno, takže sa to mohlo zmeniť a prehľad o iných jazykoch nemám, ale malý skutočne veľký výber jazykov.

Preto oslov viacero prekladateľských firiem. Dá sa to jednoducho online alebo cez mail a požiadaj ich o cenovú ponuku a nezabudni uviesť z akého do akého jazyka sa prekladá a priložiť všetky dokumenty na preklad. Na základe týchto informácií ti pripravia cenu za preklad. Ponuky potom navzájom porovnaj, zameraj sa za cenu za normostranu. V prípade prekladov ti asi pôjde o to aby bol čo najlacnejší, takže vyskúšaj osloviť viacero firiem.

A aby toho nebolo málo, tak okrem úradných prekladov budeš ešte pre svadbu s cudzincom potrebovať apostil alebo superlegalizáciu. Ak sa teraz pýtaš apo- čo?, super-čo?, tak ver tomu, že som na tom bola úplne rovnako ako ty a nemala som ani len poňatia o čo ide. Tak si to poďme trošku vysvetliť.

Apostillizácia alebo superlegalízacia dokladov, v našom prípade dokladov potrebných k uzavretiu manželstva je jednoducho povedané ich overenie. Pred desiatkami rokov bolo veľmi ťažké aby boli doklady vydané jedným štátom uznané v tom druhom a robilo sa to tak, že napríklad rodný list musel byť overený matrikou potom mestským úradom a následne krajským úradom a ešte aj súdom a medzitým x-krát preložený. Ten postup som možno nevymenovala úplne správne. Pointou však je, že kedysi ste na overenie dokladov využívali tento niekoľkostupňový proces, ktorý sa nazýval superlegalizácia, ktorý bol zdĺhavý, náročný a nezmyselný.

Preto sa štáty v roku 1961 v Haagu dohodli, že superlegalizácia je blbosť, tak poďme ľudom zjednodušiť život a vymysleli apostil. Apostil je overenie podpisu a pečiatky, ktorý nahrádza ten niekoľko stupňový proces superlegalizácie.

Prečo vám to vlastne hovorím. V zásade preto, lebo ak je váš snúbenec z niektorých z krajín ktoré uznávajú Haagsky dohovortak to máte jednoduchšie, pretože “len“ zbehnete na úrad, ktorý overuje doklady potrebné k uzavretiu manželstva a necháte overiť pečiatky a podpisy týchto dokladov.

Ak váš snúbenec nie je z krajiny, ktorej stačí apostil, tak ma to mrzí, lebo si budete musieť prejsť superlegalizáciou a to nie je "fun". Link na celý proces dávam do popisu epizódy. Dobrá správa však je, že krajín, ktoré uznávajú apostil je veľmi veľa, tak je veľká šanca, že práve apostil bude stačiť. Tak držím palčeky. 

svadba-v-zahranici-v-prirodejpg

Svadba v kostole alebo religiózna svadba

Veľkú výzvu môže pri svadbe s cudzincom zohrávať práve náboženstvo, vášho snúbenca či snúbenice avšak na Slovensku sú vaše možnosti čo sa týka svadby v kostole alebo religióznej svadby do veľkej miery limitované. S cudzincom sa totiž môžete zosobášiť iba pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Tých je na Slovensku asi 20 a na rovinu poviem, že tie registrované cirkvi sú konzervatívne a patria sem napríklad katolíci, evanjelici, či greko-katolíci ale nejaké náboženstvá typu islam či budhizmus by ste tu hľadali márne.

Čiže ak sa s vašim snúbenom či snúbenicou, ktorý je nejakého iného vierovyznania, ako napríklad islam či budhizmus plánujete zobrať, tak na Slovensku máte smolu, lebo vašu svadbu SR uzná len v prípade, že sa bude konať v tradičnej uznávanej cirkvi. Tým ste teda jednoznačne limitovaní a je to dôležité povedať hneď takto na úvod.

Čo sa týka dokladov potrebných na svadbu v kostole, tak tie sa od tých ktoré potrebujete na matriku líšia len v tom, že žiadosť o uzavretie manželstva spolu s potvrdením o absolvovaní všetkých predpísaných cirkevných sviatostí zanesiete na faru a dohodnete sa na ďalšom postupe.

Nakoľko ja osobne nie som veriaca, tak nechcem zachádzať do podrobností čo sa týka cirkevných sviatostí, lebo to je téma sama o sebe a myslím, že sú kompetentnejšie osoby, ktoré vám budú vedieť v tomto poradiť. Čo vám však viem povedať je, že je veľmi pravdepodobné, že ak ste už raz či viac krát rozvedený či rozvedená tak na svadbu v kostole zabudnite, pretože tam neuznávajú rozvody.

Svadba s cudzincom v zahraničí

Ak ste sa so snúbencom rozhodli zobrať v zahraničí, tak sa podmienky pre uzatvorenie manželstva budú riadiť zákonmi krajiny v ktorej ste sa rozhodli vziať. Tie podmienky sa minimálne v rámci krajín európskej únie nebudú nejako diametrálne líšiť, od tých ktoré sa vyžadujú na Slovensku ale samozrejme čo krajina, to nejaká odchýlka. Preto sa určite vopred informujte čo všetko budete potrebovať.

Ak však chceš vedieť čo všetko budete potrebovať ak chcete vašu zahraničnú svadbu legalizovať tu u nás na Slovensku, tak to je už iná reč. V tomto prípade sú podmienky jednoznačne dané. 

V prvom rade budeš potrebovať sobášny list vydaný krajinou v ktorej ste sa zosobášili. Ten musí byť ako sme si dnes už povedali apostelizovaný alebo superlegalizovaný a samozrejme aj úradne preložený do jazyka slovenského. To je asi to najzákladnejšie čo budeš k legalizácii vášho manželstva na Slovensku potrebovať. Ak si však na Slovensku alebo v zahraničí bola/bol rozvedený/rozvedená alebo ovdovelý a ovdovelá, tak budeš potrebovať aj doklady to preukazujúce. Ak sú tieto doklady v cudzom jazyku tak apostil či superlegalizácia a úradný preklad je samozrejmosť. To platí v zásade pre všetky doklady vydané v inom ako slovenskom jazyku s výnimkou češtiny.

K tejto veci ešte jeden malý tip, ktorý som zabudla zmieniť a to, že všetky doklady potrebné k uzavretiu manželstva ale aj napríklad sobášny list ak ste sa brali v zahraničí si daj najskôr overiť apostelizáciou alebo superlegalizáciou a až následne preložiť, pretože matrika ti doklady nemusí akceptovať ak to spravíš naopak. Je totiž dôležité aby bol úradne overený aj ten aspostil a teraz späť k sobášnemu listu a dokladom zo zahraničia.

Keď tieto doklady máš k dispozícii overené a preložené tak máš dve možnosti kam ich podať. Ak si stále v zahraničí, tak navštíviš zastupiteľský úrad Slovenskej republiky čo je slovenský konzulát a požiadaš o zápis tvojej svadby z cudzincom do osobitej matriky alebo ak si na Slovensku, tak o to isté môžeš požiadať matričný úrad v mieste tvojho trvalého pobytu.

Cieľom zápisu do osobitej matriky je to aby vám Ministerstvo vnútra vydalo sobášny list. Sobášny list je vlastne dokladom o tom, že vaše manželstvo, ktoré ste uzavreli v zahraničí je legálne aj na Slovensku a to by malo byť vašim cieľom.

Čo sa ešte týka sobášneho listu, tak ten budete rozhodne potrebovať ak plánujete pre vášho manžela či manželku požiadať Cudzineckú políciu o trvalý pobyt. Ten sa po žiadosti automaticky udeľuje na 5-rokov a nazýva sa trvalý pobyt za účelom zlúčenia rodiny, ktorý dáva tvojmu manželovi v zásade rovnaké práva ako tebe rodenej Slovenke možno s výnimkou toho, že nemôže voliť.

Vybavovanie trvalého pobytu je asi témou samo o sebe, nakoľko je to podobne náročné ako vybavenie svadby s cudzincom, preto mi dajte vedieť či by sa vám svadobný blog na takúto tému páčila a mali by ste o ňu záujem. Kontaktujte ma buď na mail martina@svadbujeme.com.

To isté platí aj o námetoch na akékoľvek iné témy, ktoré by ťa zaujímali. Ak sa ti páči môj svadobný blog a informácie sa ti zdajú užitočné, tak mi ho pomôž zdieľať aj s inými nevestami tým, že ho zdieľaš napríklad na sociálnych sieťach.