Skutočne potrebujete na svadbu tlmočníka?

V dnešnom blogu si rozoberieme nejaké špecifiká, ktoré neopomenúť, pokiaľ je tvoj snúbenec/snúbenica cudzinec a čoskoro budete mať svadbu. Odpoviem ti na otázku, či skutočne potrebujete mať na vašej svadbe tlmočníka a aké máš možnosti. Na záver ti dám malý príklad, ktorý by ti mohol pomôcť v prípade, že tvoj snúbenec nie je Slovák.

Ak čítaš dnešný blog, s najväčšou pravdepodobnosťou si práve jedna z tých neviest alebo jeden zo ženíchov, ktorí budú mať svadbu s cudzincom, respektíve cudzinkou. Podľa vlastnej skúsenosti predpokladám, že ste pravdepodobne trochu na nervy a vystresovaní z toľkej byrokracie, ktorú treba vďaka tejto skutočnosti riešiť. Neboj sa, zvládnete to.

Začnime tým, aké všetky dokumenty budete potrebovať predložiť matričnému úradu. Predpokladáme, že ste obaja plnoletí a spôsobilí na právne úkony, čo je jednou z hlavných podmienok na uzavretie sobáša. Taktiež musíte byť slobodní, poznať jeden druhého zdravotný stav a svoje charakterové vlastnosti. Samozrejme nemôžete vstupovať do manželstva pod nátlakom vášho partnera, ale dobrovoľne. Keďže je tvoj partner príslušník inej krajiny, všetky dokumenty, ktoré bude prekladať musia byť úradne preložené do slovenského jazyka, inak nebude možné uzavrieť sobáš. Zoznam úradných prekladateľov nájdeš určite na webe, konkrétne na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Okrem prekladu musia byť všetky požadované dokumenty v prípade potreby overené apostilou  alebo superlegalizáciou (záleží od krajiny, z ktorej pochádza tvoj snúbenec/snúbenica).

wedding_couple_in_gardenjpg

A prejdime k hlavnej otázke: Skutočne budete potrebovať tlmočníka na vašu svadbu? Pravdepodobne vám ako prvé budú na matrike tvrdiť, že áno. V niektorých prípadoch je však veľmi náročné zohnať tlmočníka napríklad so španielskym alebo aj čínskym jazykom atď. Povedia Vám, že tlmočenie na svadbe môže vykonávať iba tlmočník, ktorý ma úradnú pečiatku. Ten má oprávnenie úradne tlmočniť. Pravdou však je, že ak máte kamaráta/známeho, ktorý vie napríklad po anglicky (a aj ty aj tvoj snúbenec ovládate anglický jazyk), váš kamarát musí iba zložiť sľub tlmočníka - čo je formalita v podobe podpísania jedného dokumentu na matrike. Ak nie je anglický jazyk váš materinský, obaja budete musieť podpísať čestné vyhlásenie, že anglický jazyk ovládate.

Odporúčam posunúť vášmu známemu reč, ktorú si môže vopred preložiť, aby bol na tlmočenie dostatočne pripravený. Na samotný obrad by mal prísť o čosi skôr, keďže bude treba zapísať údaje z občianskeho preukazu a podpísať tlmočnícky sľub.

V žiadnom prípade nechcem znevažovať prácu tlmočníkov, no túto informáciu dávam do pozornosti hlavne snúbencom, ktorí nevedia nájsť sobášneho tlmočníka vo svojom meste alebo majú limitovaný svadobný rozpočet. Tlmočenie na svadbe vás totiž bude stáť okolo 100 eur, čo je celkom vysoká suma za 20-30 minút obradu.

Pozrime sa na konkrétny prípad: Slovensko-Kolumbijská svadba

Takúto svadbu som mala ja, keďže, teraz už, manžel je občan Kolumbijskej republiky. Teraz ťa prevediem procesom, ktorý neobíde ani teba, ak je tvoj snúbenec či snúbenica cudzinec.

Ako prvé musí mať tvoj snúbenec všetky nasledovné doklady:

  • rodný list;

  • doklad o osobnom stave / doklad má platnosť od vystavenia 6 mesiacov /;

  • doklad o pobyte v cudzine;

  • doklad o štátnom občianstve;

  • úmrtný list zomretého manžela-manželky, prípadne i sobášny list zaniknutého manželstva ak ide o ovdovelého cudzinca;

  • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva;

  • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť (napríklad cestovný pas).

Niečo som načrtla aj o overení dokumentov apostilou alebo superlegalizáciou, tak v tomto prípade stačí apostila. Môj manžel nepredkladal úmrtný list zomrelej manželky ani právoplatný rozsudok o rozvode, keďže predomnou sa nikdy nesobášil . Zo zoznamu týchto dokladov potreboval apostilu iba jeho rodný list. Našťastie stačilo napísať na príslušný úrad v Kolumbii a rodný list spolu s apostilou mu poslali na mail. Našťastie, tieto úradné dokumenty majú dobre “ošéfované” s QR kódom, takže postačuje poslanie elektronickou formou.

Dám ti aj dva dobré tipy. Cestovný pas nie je potrebné prekladať, no cestovným pasom vieš preukázať iba totožnosť tvojho partnera. My sme si mysleli, že ako doklad o štátnom občianstve postačí tiež len cestovný pas, ale nie je to tak. Na konzuláte alebo ambasáde mu musia vystaviť špeciálny dokument, v ktorom sa píše aké je jeho štátne občianstvo. Takto sme to ale mali my na matrike v Ružinove v Bratislave. Možno však záleží od matriky a aj od krajiny, z ktorej tvoj partner alebo partnerka pochádza.

wedding_couple_sunsetjpg

Keď už budete mať všetky potrebné náležitosti, kontaktujte súdneho prekladateľa, ktorý vám ich preloží do slovenského jazyka. Opakujem, že bez prekladu vás nikde nezosobášia. Na prekladateľa si vyhraďte tiež nejaké tie eurá, pretože jedna normostrana stojí približne 20 eur. Súdny prekladateľ prekladá aj apostilu. Tip číslo tri: V prípade, že sa vám stane, že vybratý tlmočník je momentálne odcestovaný, skúste mu navrhnúť, že mu pošlete všetky potrebné dokumenty mailom (čitateľne oskenované) a on vám ich vie preložiť aj na diaľku. Samozrejme závisí od tlmočníka, ale v našom prípade, ak by sme túto informáciu boli bývali vedeli predtým, ušetrilo by nám to kopec času. Následne, keď sa s ním budete mať stretnúť, vezmete si so sebou vaše originály a tlmočník vám ich zviaže spolu s prekladmi.

S preloženými dokladmi vyrazíte na matriku, avšak aspoň 14 dní pred vybraným termínom svadby, pretože majú 14 dni na spracovanie všetkých potrebných dokladov. (Záleží aj od pani matrikárky. Niektoré sú naozaj zlatíčka a možno vám budú vedieť vyjsť v ústrety aj s bližším dátumom svadby.) Tam na vás bude čakať opäť ďalšie vypisovanie v podobe žiadosti o uzavretie manželstva. Túto žiadosť vypisuje snúbenec aj snúbenica. Pripravte si všetky údaje vpred, aby ste si mohli “výlet” na matriku aspoň o kúsok skrátiť. V žiadosti sa pýtajú okrem iného aj na osobné údaje vašich rodičov, na dohodu o priezvisku a aj priezvisku vašich detí. Pripravte si aj mená a rodné čísla vašich svedkov, nakoľko aj tieto kolónky sa nachádzajú v žiadosti o uzavretie manželstva.

Po predložení všetkých potrebných dokumentov, vyplnení a podpísaní žiadosti už len zaplatíte príslušný poplatok. Vzhľadom na to, že iba jeden zo snúbencov je štátom občanom Slovenskej republiky, zaplatíte poplatok vo výške 70 eur.

Na záver len dodám, že určite sa nenechajte odradiť a hlavne sa na matričnom úrade pýtajte, ak vám čokoľvek nie je jasné.


Soňa